odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami

Wykaz firm

---------------------------
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej

1. SIMEKO Sp. z o.o.
58-506 - Jelenia Góra,
Al. Jana Pawła II 33
tel. 75 64 28 065

2. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o.
59-800 - Lubań,
ul. Lwówecka 8
tel. 75 72 22 229

3. Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o.
59-900 - Zgorzelec
ul. Bolesławiecka 37
tel. 75 64 92 341

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
59-900 - Zgorzelec,
ul. Łużycka 3
tel. 77 58 484

5. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
59-920 - Bogatynia,
ul. Kilińskiego 17
tel. 75 77 32 258

6. Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.
67 – 100 - Kiełcz
ul. Szosa Bytomska 1
tel. 68 456 30 00


Wykaz firm wykreślonych z rejestru działalności regulowanej

1. LUK-TRANS Łukasz Kozłowski
ul. Akacjowa 6D/13
49-318 - Skarbimierz Osiedle


Wykaz firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sulików
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka nr 8
59-800 - Lubań
tel. 75 722 22 29 wew. 33


Miejsce zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Regionalna Instalacja Odpadów Komunalnych - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu
ul. Bazaltowa nr 1
59-800 - Lubań
tel. 75 721 74 55


Wykaz firm zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

1. SIMEKO Sp. z o.o.
58-506 - Jelenia Góra,
Al. Jana Pawła II 33
tel. 75 64 28 065

2. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o.
59-800 - Lubań,
ul. Lwówecka 8
tel. 75 72 22 229

3. Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o.
59-900 - Zgorzelec
ul. Bolesławiecka 37
tel. 75 64 92 341


4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
59-900 - Zgorzelec,
ul. Łużycka 3
tel. 77 58 484


5. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
59-920 - Bogatynia,
ul. Kilińskiego 17
tel. 75 77 32 258

6. Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.
67 – 100 - Kiełcz
ul. Szosa Bytomska 1
tel. 68 456 30 00

Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych


1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4
59-970 - Zawidów
tel. 75 77 88 726


2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3
59-900 - Zgorzelec
tel. 75 77 58 484

3. Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o.
ul. Bolesławiecka 37
59-900 Zgorzelec
tel. 75 649 23 41

4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
tel. 32 278 45 31

5. Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 7A
59-975 Sulików
tel. 75 721 07 22


6. TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
tel. 22 811 6144


7. FEB –EKO Sp. z o.o.
Stanowice
ul. Olchowa 1
55-200 Oława
tel. 71 723 2053


8. F.H.U. „DANIEL”
Daniel Pażenczewski
Gronów 5
59-900 Zgorzelec
tel. 604705681

Powrót na stronę główną