odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami


Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w dniach 06.07-19.07.2016 ZGiUK Lubań przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.Czytaj więcej

Utylizacja zużytych igieł i strzykawek

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Lubaniu informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jako jeden z pierwszych w Polsce, wprowadza procedurę bezpiecznego pozbywania się przez mieszkańców zużytych igieł i strzykawek.

Czytaj więcej

Informacja ZGiUK Lubań - 17.06.2014

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu w dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 zapraszają przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców czternastu gmin na Dzień Otwarty Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1. Więcej informacji w załączonym pliku.

Czytaj więcej

Informacja ZGiUK Lubań - 03.06.2014

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu uprzejmie informuje, że z uwagi na prowadzenie prób technologicznych i rozruchem istalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów RIPOK w dniu 13.06.2014 roku NIE BĘDZIE przyjmować odpadów. Za dzień 13.06.2014 r. odpady będą przyjmowane w dniu 14.06.2014 r.

Świąteczny wywóz odpadów - 11.12.2013

Informujemy, że w związku z okresem świątecznym (Boże Narodzenie, Nowy Rok , Trzech Króli) zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Gra mobilna dla dzieci Ministerstwa Środowiska "Posegreguj śmieci" - 26.11.2013

w związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy zobowiązane są do informowania i edukowania mieszkańców na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych..

Czytaj więcej

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów - 05.07.2013

Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. informuje, że organizuje w formie wystawek bezpłatną zbiórkę wszelkiego rodzaju zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików - 28.06.2013

Śmieciowa rewolucja rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek 1 lipca. Przypomnijmy, że odpady zmieszane oraz posortownicze będą odbierane od mieszkańców raz w tygodniu. Gmina Sulików wspólnie z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu przygotowała harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Gmina Sulików podpisała umowę na wywóz odpadów komunalnych - 19.06.2013

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu będzie odbierał śmieci z terenu Gminy Sulików przez najbliższe 1,5 roku. Gmina Sulików jako trzecia w regionie jednostka samorządowa w pełni sfinalizowała przetarg „śmieciowy”. W dniu 11 czerwca br. w Urzędzie Gminy Sulików podpisano umowę w tej sprawie, która będzie obowiązywać od 1 lipca br.Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu był jedyną firmą jaka przystąpiła do ogłoszonego na początku maja br. przetargu.

Czytaj więcej

Obowiązek złożenia sprawozdania kwartalnego - 26.04.2013

Wójt Gminy Sulików przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którzy posiadają wpis do rejestru na terenie naszej gminy, o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego.

Czytaj więcej

Cykl spotkań zakończony - 19.03.2013

W Gminie Sulików w ubiegłych trzech tygodniach odbył się cykl spotkań na temat wdrażania ustawy śmieciowej. W zebraniach w każdej miejscowości wzięli udział przedstawiciele władz gminy oraz pracownicy urzędu. Spotkania były okazją do zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości co do zasad funkcjonowania nowego systemu w praktyce. Zadawane pytania dotyczyły m.in. wysokości opłat, metody ich naliczania i sposobu uiszczania, częstotliwości odbioru i sposobu pozbywania się odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych. Postanowiliśmy jeszcze raz odpowiedzieć na najczęściej nurtujące mieszkańców gminy pytania, które są w zakładce "Co powinien wiedzieć mieszkaniec."