odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami

Witamy na naszej stronie internetowej poświęconej gospodarce odpadami

Nasza strona internetowa jest poświęcona zagadnieniom związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Mamy nadzieję, że nowy portal internetowy umożliwi Państwu znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące zmian jakie wynikają z nowej ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminie. Za jej pośrednictwem na bieżąco będziemy informować o terminach wywozu śmieci, możliwościach postępowania z określonymi rodzajami odpadów komunalnych, organizowanych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych, a także o firmach posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików. Zachęcamy do przejrzenia poszczególnych zakładek oraz ulotki edukacyjnej zawierającej informacje na temat zasad segregowania odpadów komunalnych.Kontakt


Urząd Gminy Sulików,
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików
Tel: 75 77 87 288

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Pok. nr 109 - Parter
adres e-mail: alicja.konarska@sulikow.pl


Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30 – 16:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 – 15:00HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


Czytaj więcejCo powinien wiedzieć mieszkaniec?

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP uchwalił nowelizacje ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana przepisów polegała na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwi dysponowanie strumieniem odpadów odebranych od mieszkańców.

Czytaj więcej


Co powinien wiedzieć właściciel nieruchomości?

W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Gminy w Sulikowie, podjęła uchwałę Nr XXVIII/203/12 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sulików, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Czytaj więcej


Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sulików jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Sulików na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Czytaj więcej